O nama

Regija Banje Luke, u Bosni i Hercegovini, smatra se područjem gdje rastu najbolja stabla bukve na svijetu. Teritorija ostatka Balkana takođe omogućava snabdijevanje trupcima hrasta prepoznatljivog i veoma cijenjenog kvaliteta. Neosporne teritorijalne prednosti su u kombinaciji sa grupom dobavljača izabranih na osnovu zahtjevnih parametara pouzdanosti i tačnosti, te sa zaposlenicima kompanije, čiji su profesionalnost, pouzdanost i iskustvo dio svakog proizvodnog koraka, kako bi se u konačnici ostvarila bezbjednost i visoka kvaliteta proizvoda za klijente.

Lipa-drvo je osnovana 2001. godine na današnjoj lokaciji, sa novim objektom pilane i savremenim italijanskim proizvodnim mašinama uključujući pogone za parenje, sušenje i sortiranje.

Više

Naš tim

Žene i Muškarci, sa naročitom posvećenošću, strašću i ljubavlju za drvom; Muškarci i Žene sa prepoznatljivim iskustvom u oblasti sa veoma vrijednom mrežom ljudi; Žene i Muškarci koji predstavljaju i određuju vrijednosti pouzdanosti i vjerodostojnosti, kao dvostrukih temelja svakog poslovnog i ljudskog odnosa; Muškarci i Žene, svjesni svojih upravljačkih odgovornosti u Lipi: lokalno upravljanje koje unaprijeđuje i poštuje industrijska, socijalna i kulturna dobra Bosne i Hercegovine i Rumunije, dviju zemalja koje su jednako dobro i domaćinski prihvatile proizvodne jedinice u sastavu Corà Timber Industries.

Više

Stablo je, od antičkih vremena, simbol i izraz života, ravnoteže i mudrosti.
Jean Giono, France 1895-1970

Proizvodi

Samica
Okrajčena rezana građa
Samica, prosušena (AD) i sušena (KD
Okrajčena rezana građa, prosušena (AD) i sušena (KD)

Gdje se nalazimo

Lipa-drvo je smještena u Omarskoj, u blizini Banje Luke, u Bosni i Hercegovini.

Blizina ove naročite regije na području Balkana, karakteristične po šumama bukve i hrasta, daje kompaniji mogućnost snabdijevanja trupcem jednog od najboljih kvaliteta po vlaknu, teksturi i boji u Evropi.

LIPA DRVO DOO

Magistralni put bb

Omarska -79 100 Prijedor, BIH

+387 52331020

JIB: 400691600001

Pošalji poruku

Stupe u kontakt popunjavanje obrazac u nastavku. Jedan od naših operatera će pružiti sve potrebne informacije.


secure code